Khóa học ngắn hạn

Đang trong chiến dịch khuyến mãi!

Đăng ký 3 tháng học sẽ được miễn phí tiền nhập học!

Khóa học ngắn hạn

Không chỉ có những học sinh mang tư cách du học sinh, mà trường còn tạo điều kiện cho nhiều học sinh với các tư cách khác hiện đang sống tại nhật có thể tới trường học
Tham gia lớp học cùng các du học sinh bằng khóa học ngắn hạn, các tiết học kèm riêng hoặc nhóm riêng với giáo viên. Nếu có điều gì cần thắc mắc cứ tự nhiên liên lạc với chúng tôi.

Đang trong chiến dịch khuyến mãi!

Đăng ký 3 tháng học sẽ được miễn phí tiền nhập học!
Có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật, các lớp học tự chọn, các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.Định hướng nghề nghiệp cũng được tư vấn miễn phí.Tìm việc làm và trường học lên cũng được hỗ trợ.
Nhập học có 2 kì tháng 4 và 10, nhưng dựa vào năng lực tiếng nhật của học sinh nếu có lớp phù hợp thì có thể vào học luôn.

Cấp độ khóa học Mở đầu-Trung cấp-Cao cấp
Nội dung Các lớp luyện tập nâng cao hội thoại hán tự, luyện thi JLPT.
Ngày học Từ thứ 2 tới thứ 6
Lớp Có thể chọn học lớp 1 tuần 2, 3, 5 buổi.

Học phí

Lớp học 1 tuần 5 buổi (Mở đầu-Trung cấp-Cao cấp)

【T2->T6】9:00-12:30, 13:10-16:40 Lớp học 4 tiếng sáng hoặc chiều

1 tháng(20 ngày) ¥51,000 ※Tiền sách tính riêng
Tiền nhập học ¥15,000 ¥0 ※Trong trường hợp trả 1 lần 3 th
Tiền bảo hiểm ¥0

Lớp học 1 tuần 3 buổi (Mở đầu)

【T2,T4,T6】10:00-12:00 Mỗi ngày 3 tiếng

1 tháng ¥30,000 ※Tiền sách tính riêng
Tiền nhập học ¥15,000 ¥0 ※Trong trường hợp trả 1 lần 3 th
Tiền bảo hiểm ¥0

Lớp học 1 tuần 2 buổi (Cận trung cấp)

【T3・T5】10:00-12:00 Mỗi ngày 3 tiếng

1 tháng ¥20,000 ※Tiền sách tính riêng
Tiền nhập học ¥15,000 ¥0 ※Trong trường hợp trả 1 lần 3 th
Tiền bảo hiểm ¥0

※Những thứ dưới đây cần để đăng ký nhập học
Hộ chiếu Thẻ ngoại kiều Ảnh(4cmx3cm)2 ảnh

Tiết học kèm riêng và nhóm học riêng

Bài giảng phù hợp với mục đích học của từng học sinh

Trước khi bắt đầu đi vào giảng dạy sẽ có bài kiểm tra cấp độ tiếng nhật để chia lớp sao cho phù hợp.
Tìm hiểu thứ các em muốn học và học tới đâu, bài giảng sẽ phù hợp với mục đích học của các em.
(Ví dụ nguyện vọng học về ngôn ngữ, văn hóa nhật bản, tập trung vào hán tự, muốn nâng cao hội thoại, học để thi JLPT)

Năng lực tiếng nhật bằng nhau có thể cùng học nhóm riêng (2 người trở lên)

Khuyến mãi chỉ có bây giờ!!
Tiền nhập học0!!
※Áp dụng với trả tiền học 1 lần không chia

Tiết học kèm riêng

Thời gian và địa điểm xin hãy liên hệ để trao đổi.

Mục đích Hỗ trợ tìm việc làm, luyện phát âm, học hội thoại, học thi JLPT
Học phí ¥70,000(60 phút 10 buổi)
Tiền nhập học ¥15,000 ¥0 ※Áp dụng với trả tiền học 1 lần không chia
Tiền bảo hiểm ¥0

Tiết học nhóm riêng(2 người)

Thời gian và địa điểm xin hãy liên hệ để trao đổi.

Mục đích Hỗ trợ tìm việc làm, luyện phát âm, học hội thoại, học thi JLPT
Học phí ¥60,000(60 phút 10 buổi)
Tiền nhập học ¥15,000 ¥0 ※Áp dụng với trả tiền học 1 lần không chia
Tiền bảo hiểm ¥0

Có thể học thử

Có thể học thử để biết cách thức giảng dạy nếu học sinh cảm thấy bất an trước khi đăng ký nhập học (mỗi học sinh 1 lần học thử miễn phí)
Nếu cảm thấy thích thì hãy đăng ký tham gia ngay